Teatr EkoStudio

III POWSTANIE ŚLĄSKIE - 21 MAJA 2011

TEATR EKOSTUDIO PRZEDSTAWIŁ 21 MAJA 2011 W GÓRZE ŚW. ANNY

SPEKTAKL PLENEROWY Z OKAZJI OBCHODÓW 90. ROCZNICY WYBUCHU III

POWSTANIA ŚLĄSKIEGO.