Teatr EkoStudio

PRZYJAZD KRÓLA JANA KAZIMIERZA DO OPOLA

Widowisko plenerowe.
Scenariusz i reżyseria: Andrzej Czernik

350 lat temu, król Jan Kazimierz, wraz z małżonką Marią Ludwiką przyjechał do Opola na kongregację senatorów. Tu w Opolu radzili nad sposobem odparcia "potopu" szwedzkiego.

Król Jan Kazimierz - Leszek Malec
Maria Ludwika - Beata Wnęk-Malec
Senator - Mirosław Bednarek
Marszałek dworu - Waldemar Kotas
Posłaniec - Przemysław Czernik
Rycerstwo - Opolskie Bractwo Rycerskie